zerwanie-umowy-abonamentowej-w-niemczech

Jak wypowiedzieć umowę abonamentową za internet lub telefon w Niemczech?

Wypowiedzenie umowy abonamentowej za internet lub telefon wiąże się z pewnymi obowiązkami, wynikającymi z dostarczenia odpowiedniego pisma w określonym terminie. Jak procedury należy spełnić, aby móc bezproblemowo zakończyć współpracę z operatorem lub dostawcą?

Kiedy zerwanie umowy abonamentowej jest możliwe?

W Niemczech umowy abonamentowe (telefon, internet) podpisywane są na okres minimum dwóch lat. Dopiero po upływie tego czasu można ją zakończyć, po wcześniejszym złożeniu wypowiedzenia. Istnieją wyjątkowe sytuacje, kiedy można zerwać umowę wcześniej (tzw. tryb nadzwyczajny), jednak konieczny jest ważny powód. Do takich przypadków można zaliczyć:

  • faktyczna prędkość internetu jest znacznie niższa, niż jest to przewidziane w umowie,
  • korzystanie z połączeń telefonicznych bądź internetu przez dłuższy czas jest niemożliwe,
  • nagły wzrost cen bez poinformowania o tym klienta,
  • w przypadku przeprowadzki usługodawca nie ma możliwości dalszego świadczenia swoich usług,
  • wyprowadzka za granicę.

Na jakie sztuczki stosowane przez operatorów należy uważać?

Operatorzy niemieckich sieci telefonii komórkowej czy internetu stosują przeróżne sztuczki mające na celu zawieranie kolejnych umów i jak najdłuższe zatrzymanie klienta w danej firmie. Jednym z takich chwytów jest wysłanie wiadomości e-mail z prośbą o kontakt w celu doprecyzowania kwestii związanej z zakończeniem umowy. W takim przypadku klienci, chcąc wyjaśnić sprawę, kontaktują się z operatorem, który oferuje mu bardzo korzystną i opłacalną ofertę, obowiązującą tylko w tym konkretnym dniu. Zaskoczony odbiorca, działając pod presją oraz chęci skorzystania z obniżek zgadza się na przedłużenie umowy o kolejne 2 lata, nie sprawdzając, czy faktycznie jest ona korzystna. Chcąc unikać takich sytuacji, można zaznaczyć w wypowiedzeniu, aby operatorzy nie kontaktowali się, w sprawie podpisania kolejnej umowy.

Zmiana operatora sieci komórkowej lub dostawcy internetu, jakie są korzyści?

Agencje ochrony konsumentów już od lat namawiają klientów, aby śledzili aktualne oferty konkurencyjnych sieci telefonii komórkowej. Zmiana operatora może wiązać się ze sporymi oszczędnościami. W przypadku 24-miesięcznego okresu mogą one wynieść nawet 206 euro rocznie, natomiast klienci bez długoterminowych umów mogą zaoszczędzić ok. 5 euro miesięcznie. Ta sama sytuacja dotyczy stałego łącza internetowego. Oszczędności mogą sięgnąć nawet 712 euro w okresie dwóch lat (dotyczy to umowy na 50 MB). W sytuacji, kiedy klient zmienia taryfę 100 MB na korzystniejszą, jego oszczędności mogą wynieść ok. 697 euro. Zdarza się, że ta sama ilość pobieranych GB może mieć zupełnie różne ceny.

Dobrze jest również prześledzić zasięg poza aglomeracyjne i standard komunikacji 5G..

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy?

Okres wypowiedzenia znajduje się w podpisanym dokumencie. Najczęściej jest to trzy miesiące przed zakończeniem jego okresu. Od 1 grudnia 2021 roku nastąpiła zmiana dotycząca wydłużenia świadczonych usług. Umowa nie przedłuża się już automatycznie po jej upływie na kolejne 12 miesięcy, a tylko o 1 miesiąc. Ten zapis dotyczy także istniejących już umów, dlatego w sytuacji, kiedy klient został związany na kolejne 365 dni, może ją zakończyć z miesięcznym okresem wypowiedzenia. To ważna zmiana dla osób mających telefon na abonament w Niemczech. W ten sposób klienci mają okazję na zmianę operatora, a co za tym idzie korzystniejsze warunki. Istotne jest, aby zarówno wypowiedzenie umowy internetu w Niemczech, jak i telefonii komórkowej było kompletne i dostarczone na czas.

Skontaktuj się z nami a pomożemy Ci zerwać obecną umowę i znajdziemy korzystną ofertę u nowego operatora!

Jaką formę powinno mieć wypowiedzenie umowy w Niemczech i jak je dostarczyć?

Wypowiedzenie umowy można dokonać telefonicznie, mailowo, listownie lub osobiście.
Poprawnie skonstruowane wypowiedzenie powinno zawierać:

  • dane klienta (imię, nazwisko, numer nadany u dostawcy i adres),
  • nr umowy,
  • data zakończenia umowy,
  • adres e-mail klienta.

Tak samo, jak w przypadku sieci telefonii komórkowej, wypowiedzenie umowy o internet po niemiecku najlepiej dostarczyć mailem, faksem bądź listem poleconym. Warto także zachować dowód świadczący o wysłaniu pisma, aby w razie wątpliwości móc ten fakt udowodnić.
Wypowiedzenie umowy nie jest niczym skomplikowanym i problematycznym. Należy poprawnie wypełnić wniosek i w odpowiedni sposób dostarczyć go do usługodawcy. Należy pamiętać, aby zrobić to w określonym terminie.